UBYTOVACÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinnen dodržovat každý host, který je v Chatě Slovanka.

K ubytování musí být každý z hostů pokoje řádně přihlášen. Za tím účelem je ihned povinnen při příchodu - nástupu v době od 15:30 hod. do 17:30 hod. předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.

Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen zaplatit

předem při nástupu ubytování, popř. penzi, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní

cenu).

V den skončení smluveného pobytu je host povinen vrátit klíč od pokoje a uvolnit

pokoj nejpozději do 10.00 hodin.

Early check-in (dřívější příjezd) a late check-out (pozdější odjezd) je účtován poplatkem 100% jedné smluvní ceny za den/osoba. Tuto službu je nutné si objednat písemně předem při objednávce pobytu.

Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly

k ubytování vyhrazeny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory a používat

služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez

souhlasu ubytovatele nesmí zde přemist‘ovat nábytek a provádět jakékoliv změny.

Kromě holících strojků a vysoušečů vlasů není v objektu dovoleno používat jakékoliv

vlastní elektrické sít‘ové spotřebiče (mimo dohody s provozovatelem objektu).

Vaření v pokojích je zakázáno. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá

ubytovaný host dle platných předpisů (náhrada v plné výši).

Při každém odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, zavřít okna a zamknout

dveře. Ztráta klíče od pokoje je hostu účtovaná ve výši 300,-Kč.

Host je povinen chovat se v ubytovacích prostorách zejména v době od 23.00 do

07.00 hod tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných hostů. Vpřípadě, že přes

výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento

ubytovací řád, může ubytovatel (provozovatel) i před uplynutím dohodnuté doby od

ubytování hosta odstoupit.

Stížnosti hostů přijímá provozovatel.

V celém objektu Chaty Slovanka je nutno udržovat čistotu a pořádek.

Zákaz kouření mimo vyhrazené prostory – v celém objektu chaty je přísný zákaz kouření.

Vchodové dveře je nutno hlavně v zimních měsících neustále zavírat.

Za odložené věci na chodbách a ve společenské místnosti neručíme.

Při ztrátě peněz, klenotů a jiných cenností neručíme.

Návštěvy neubytovaných osob na pokojích zakázány, pouze ve společenské místnosti.

Chata zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechat dítě do 7 let bez dozoru dospělých osob v pokoji a v ostatních prostorách chaty.

Psi a jiná zvířata mohou být v Chatě Slovanka ubytovány, ale jen za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav (očkovacím průkazem). Cena za umístění zvířat se účtuje dle platného ceníku.

Zákaz nošení vlastních nápojů a jídla do prostoru restaurace.

V případě nepřítomnosti provozovatele, hlásit aktuální případy na tel: 602 831 420

 

Platný od 1. 01. 2024

Vypracovala: Michaela Trojanová – provozovatel.

 

A nyní pro klienty, kteří se rádi baví a smějí:

 

Ubytovaní hosté:

Jsou povinni se cítit v horské chatě dobře, mít stále dobrou náladu a navádět k ní ostatní.

Jsou si vědomi, že jazyková bariéra nesmí být na překážku stálé komunikaci mezi hosty

všech národností, ras a pohlaví.

Se mezi sebou neustále navštěvují, ptají se po potřebách ostatních a snaží se jim vyhovět.

Po skončení pobytu uhradí veškeré využité služby, nejlépe bankovkami platnými alespoň v některých státech.

Před odchodem vrátí již zabalená prostěradla, ručníky a příbory.

Do obrázků a fotografií dokreslují pouze motivy související s původním tématem grafiky či fotografie.

Po odjezdu chválí Chatu Slovanka a její personál po celém světě, posílají jim pohlednice vč. drobných dárků a doporučují ho všem svým známým.

Oheň zakládají až po předešlém vyzkoušení ochranných pomůcek a se souhlasem vedení Chaty Slovanka.

Rodiny zakládají až po předešlém vyzkoušení ochranných pomůcek a se souhlasem vedení chaty.

Se nazí po horské chatě pohybují pouze na vlastní riziko, s tím, že za úhony způsobené hlavně ženám, jako nachlazení a rýma, nebudou požadovány náhrady po vedení chaty.

Mají možnost personál o cokoliv požádat a tento je povinen okamžitě, jakmile bude schopen a ochoten, jim vyhovět.

Uzavírají své dopisy a pohledy následující, upřímnou větou:

"Srdečné pozdravy z nejlepší horské chaty na světě, kde se mi (nám) moc a moc líbí, zasílá" (jméno dle vlastní úvahy).

Neničí zařízení Chaty Slovanka, které by se jim později u nich doma nelíbilo.

Nesnaží se chytit na programech televizorů nic jiného, všechno co jsme mohli jsme již chytli my, u nás určitě nic dalšího nechytíte.

Spolu s klíči vracejí i dálkové ovládání, protože nadále budou na dálku ovládáni láskou k horské chatě a touhou vrátit se.

Půjčují si kola, busolu a dezorientační smysl mají vlastní. Pokud se na trase ztratí, ptají se domorodců na cíl návratu slovy:

"Byla to nejlepší Chata Slovanka a v ní nejlepší lidé, co jsem kdy viděl! Nebyl to nakonec jen sen?" Domorodci pak přinesou Vaše kola i Vás rádi k nám zpět na zádech, protože nás mají rádi a nezávidí

 nám.

Ve vlastním zájmu šetří vodou, vzhledem k tomu, že zdrojem vody je studniční vrt.

Pokud patří mezi ty mazanější, berou si s sebou na pokojíček nejen někoho, ale i něco pro radost, například lahvičku Plzeňského piva.

Snídaně, v ceně ubytování, se podávají na základě dohody od 8:00 do 10:00 hodin, poté se lze občerstvit hlubokým nádechem na zdejší rozhledně Slovanka či obědem za své od 11:30 hodin. Večeře, pak od 18:00 do 18:30 hodin.

Se povalují a dovádějí v postýlce do 10:00 hodin posledního dne pobytu, poté se jejich postýlka stává postýlkou někoho jiného. Změna se obvykle týká i partnerů.

Odevzdávají klíče od pokojů na baru personálu, který se slzami v očích sleduje odjezd hostů.

 

Vaše Vámi milované vedení – MANŽELÉ TROJANOVI – Chata Slovanka.

 

 

 

 

Česky Deutsch

VHODNÉ VOLNÉ TERMÍNY INDIVIDUÁLNÍ REKREACI KLIENTŮ a SKUPINY 2024 

 

spolehliva-firma-2014_125.jpg

skenování0002a.jpg

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu
 

 

https://www.facebook.com/pages/Chata-Slovanka/174009392666187?sk=info

Návštěvnost stránek

264325
slovanka_footer[1].png